Müügitingimuste kehvitus

1) Müügitingimused kehtivad www.bosstoolz.ee veebipoest ostja (edaspidi Tarbija) ja ettevõtja SP Parts Marketing OÜ (edaspidi Veebipood) vahel kaupade ostmisel.

2) Lisaks käesolevatele tingimustele reguleerivad www.bosstoolz.ee veebipoest toodete ostmisel tekkivaid õigussuhteid Eesti Vabariigis kehtivad võlaõigusseadus (edaspidi VÕS), tarbijakaitseseadus (edaspidi TKS) ja teised õigusaktid.

Hinnainfo

1) Kõik veebipoes www.bosstoolz.ee toodud hinnad sisaldavad käibemaksu 20%.

2) Ostude hinnale lisandub transpordi hind vastavalt Tarbija valitud tarneviisile.

3) Kõik SP Parts Marketing OÜ poolt võetud maksed tehakse eurodes.

4) Veebipood jätab endale õiguse teha müügihindades muudatusi. Nimetatud muudatusi kajastatakse veebilehel www.bosstoolz.ee.

Tellimuse vormistamine

1) Lisage soovitud tooted ostukorvi.

2) Tellimuse vormistamiseks vajutage ostukorvis lingile „Mine maksma”.

3) Tellimuse vormistamise lehel täitke nõutud andmeväljad, valige teile sobiv toodete kohaletoimetamise viis ning makseviis. Edasi vajutage lingile „Esita tellimusˮ. Kui valisite makseviisiks pangalingi, siis vajutage pangas pärast makse sooritamist kindlasti nupule „Tagasi kaupmehe juurde“.

4) Täitke andmete ja tellimuse kinnituse leheküljel olevad lahtrid tähelepanelikult, sest esitatud informatsiooni täpsusest ja õigsusest sõltub Teie ostetud toodete kiire ja tõrgeteta kohaletoimetamine ning hilisem vaidluste ja pretensioonide lahendamine.

5) Tellimusi postitatakse igal tööpäeval. Reeglina postitatakse tellimus hiljemalt makse laekumisele järgneval tööpäeval. Täpsema info saamiseks soovitame pöörduda klienditoe poole. Kui tellimus esitatakse ja makse laekumine toimub reedel pärast kella 14.00, vormistatakse tellimus järgneval esmaspäeval. Riigipühadel tellimusi ei postitata.

Müügilepingu jõustumine

1) Kauba müügilepinguga kohustub Veebipoodi andma Tarbijale üle olemasoleva või Veebipoe poolt tulevikus omandatava Kauba ning tegema võimalikuks omandi ülemineku Tarbijale, Tarbija aga kohustub Veebipoele tasuma Kauba eest esitatud arvel näidatud summa ja võtma Kauba vastu.

2) Tellimused, mille eest ei ole tasutud, annulleeritakse 7 päeva möödudes alates tellimuse vormistamisest.

3) Müügileping jõustub pärast Tarbija tehtud makse laekumist SP Parts Marketing OÜ pangakontole.

Makseviisid

1) Tellimuse eest sobiliku makseviisi valib klient veebipoe ostukorvis enne tellimuse kinnitamist. www.bosstoolz.ee veebipoes saadaval olevad makseviisid on Eesti pankade pangalingid.

2) SP Parts Marketing OÜ on isikuandmete vastutav töötleja, SP Parts Marketing OÜ edastab maksete teostamiseks vajalikud isikuandmed volitatud töötleja Montonio Finance-le.

Kohaletoimetamine

1) Pärast müügilepingu jõustumist komplekteerib Veebipood tellimuse ning annab selle kohaletoimetamiseks üle ettevõtte logistikapartneritele.

2) Kaubale on võimalik ise järgi tulla meie lattu aadressil: Pärna 22B, Märjamaa, 78302. Kokkuleppel tarnime kiirkorras kauba ise Harjumaa/Raplamaa piires. Kõiki tooteid saadame Smartposti pakiautomaatidega või SmartKulleriga. Tarnime Eesti, Soome ja Lätti. Tarneaeg on max 7 päeva, tellitaval kaubal max 14 päeva. Erandlikel juhtumitel on õigus kaup kohale toimetada kuni 45 kalendripäeva jooksul.

3) E-poe veebilehel näidatud kohaletoimetamise tähtajad kehtivad tellimuse summa laekumise hetkest Veebipoe pangakontole.

4) Viivitusteta kohaletoimetamiseks tuleb olla hoolas ning tellimuse vormistamisel esitada kohaletoimetamise andmete sisestamisel tõele vastavad ning kehtivad andmed.

5) Veebipood ei vastuta kauba kohaletoimetamise viibimise eest juhul, kui kaup on logistikapartneritele üle antud õigel ajal, kuid kohaletoimetamise viibimine on tingitud asjaoludest, mida Veebipood ei saanud mõjutada ega ette näha.

6) Kui tellitud kaupa ei ole võimalik tarnida seoses kauba lõppemisega või muul põhjusel, teavitatakse sellest ostjat esimesel võimalusel ning tagastatakse tasutud raha (sh kauba kättetoimetamise kulud) viivitamata, kuid mitte hiljem kui 14 päeva jooksul teate saatmisest.

Tagastamisõigus

1) Pärast tellimuse kättesaamist on Tarbijal õigus e-poes sõlmitud lepingust taganeda põhjust avaldamata 14 päeva jooksul. Lepingust taganemise tähtaega hakatakse lugema päevast, kui tarbija sai kauba kätte.

2) Tagastamisele kuuluva eseme seisukorra halvenemisel vastutab Tarbija asja kasutamisest tingitud väärtuse vähenemise eest üksnes juhul, kui ta on eset kasutanud muul viisil, kui on vaja asja olemuses, omadustes ja toimimises veendumiseks. Et veenduda eseme olemuses, omadustes ja toimimises, peaks Tarbija käsitsema ja kasutama asja üksnes nii, nagu tal lubataks seda tavapäraselt poes teha.

3) Kauba tagastamiseks tuleb hiljemalt 14 päeva jooksul kauba kättesaamisest Veebipoodi  teavitada oma otsusest ühemõttelise avaldusega aadressil info@bosstoolz.ee või kasutades klienditoe vormi aadressil www.bosstoolz.ee

4) Tarbija peab kauba tagastama avalduse esitamisele järgneva 14 päeva jooksul või esitama tõendi, et ta on eelnimetatud perioodi jooksul kauba üle andnud logistikafirmale.

5) Veebipood tagastab taganemisavalduse kättesaamisel tarbijale viivitamata, kuid mitte hiljem kui 14 päeva möödumisel, kõik tarbijalt lepingu alusel saadud tasud, muu hulgas Tarbija kasutatud eseme kättetoimetamise kulud, v.a juhul, kui tarbija on sõnaselgelt valinud ettevõtja pakutud kõige odavamast eseme kättetoimetamise viisist erineva kättetoimetamise viisi, ei pea Veebipood Tarbijale tagastama kulu, mis ületab tavapärase kättetoimetamise viisiga seotud kulu.

6) Veebipood võib raha tagastamisest keelduda seni, kuni tarbija on asja tagastanud või esitanud tõendi, et on asja tagasi saatnud.

Isikuandmete töötlemine

1) Tarbija annab veebipoes andmeid sisestades õiguse koguda ja töödelda Tarbija isikuandmeid.

2) Kõiki e-poe külastamise ja ostude sooritamise käigus teatavaks saanud kliendi isikuandmeid käsitletakse kui konfidentsiaalset infot, mis kantakse kliendiregistrisse ning kasutatakse müügiteenuse osutamiseks ja kauba pakkumiseks kasutajale.

3) Isikuandmete vastutavaks töötlejaks on SP Parts Marketing OÜ. SP Parts Marketing OÜ edastab maksete teostamiseks vajalikud isikuandmed volitatud töötleja Montonio Finance-le. Isikuandmete volitatud töötlejateks on Itella Estonia OÜ (aadress: Loomäe tee 13, Lehmja küla, telefon: +372 5349 5775) ja Montonio Finance (aadress: Staapli tn 12-13, Tallinn, Eesti, telefon: +372 5333 4770).

4) SP Parts Marketing OÜ ei edasta, müü ega avalikusta kliendi isikuandmeid kolmandatele isikutele v.a. eelpool nimetatud volitatud töötlejatele.

5) SP Parts Marketing OÜ töötleb kliendi isikuandmeid kooskõlas isikuandmete kaitse seaduses kehtestatud nõuetega.

6) Krüpteeritud andmeside pankadega ostude eest tasumisel tagab Tarbija personaalsete pangatunnuste turvalisuse ja neile puudub ka Veebipoel ligipääs.

7) Tarbijal on igal ajal õigus keelata oma isikuandmete kogumine ning kasutamine, ning nõuda nende andmete parandamist või kustutamist, välja arvatud juhul, kui see on vajalik lepingust tuleneva nõude sissenõudmiseks või kauba kohaletoimetamiseks.

Pretensioonide esitamine

1) Veebipood vastutab Tarbijale müüdud kauba lepingutingimustele mittevastavuse või puuduste eest, mis ilmnevad kuni kahe aasta jooksul, alates kauba üleandmisest Tarbijale.

2) Tarbijal on õigus puuduse ilmnemisel pöörduda hiljemalt kahe kuu jooksul Veebipoe poole, esitades arve, mille alusel kauba ostu eest tasuti.

3) Kaubal puuduse ilmnemisel palume lõpetada kauba kasutamise.

4) Puudusega kauba parandamise või asendamise lepivad Veebipood ja Tarbija omavahel kokku. Kulud katab Veebipood.

5) Veebipood ei vastuta Tarbija süül tootel tekkinud puuduste eest, mis on tekkinud toote mitte eesmärgipärase kasutamise tulemusena.

6) Toote nõuetele mittevastavuse või puuduste ilmnemisel palume edastada e-postiaadressile info@bosstoolz.ee pretensiooni, kus on märgitud tellimuse esitaja nimi, kontakttelefon, tellimuse number ja toote tingimustele mittevastavuse või puuduse täpne kirjeldus.

7) Pretensioon toote nõuetele mittevastavuse või puuduste avastamise kohta peab olema esitatud kahe kuu jooksul alates toote nõuetele mittevastavuse või puuduse avastamisest.

8) Kõik pretensioonid vaadatakse läbi ja Tarbijaga võetakse ühendust esimesel võimalusel, kuid mitte hiljem kui 14 päeva jooksul alates pretensiooni kättesaamisest.

9) Tarbijal on õigus nõuda Veebipoelt ostuhinna alandamist või lepingu lõpetamist ja kauba eest raha tagasi nõuda, kui Veebipoel ei ole võimalik kaupa parandada või asendada, kauba parandamine või asendamine ebaõnnestub, Veebipood ei ole kauba puudust mõistliku aja jooksul kõrvaldanud, tarbijale on tekitatud põhjendamatuid ebamugavusi.

Tarbija õigus pöörduda tarbijakaebuste komisjoni poole

1) Kui Veebipood on keeldunud Tarbija kaebust lahendamast või Tarbija ei ole nõus Veebipoe pakutud lahendusega ja leiab, et on rikutud tema õigusi või kahjustatud tema huve, võib Tarbija esitada kaebuse tarbijakaebuste komisjonile Tarbijakaitseameti kaudu või kohtule. Tarbija võib esitada kaebuse ise või esindaja kaudu. Tarbijakaitse komisjoni andmed on toodud Tarbijakaitseameti kodulehel, Euroopa Liidu liikmesriikides tekkivate probleemide lahendamiseks pöörduda Euroopa Liidu tarbijate Nõustamiskeskusse.